НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9116097 Картинка 3425642 Картинка 9119216 Картинка 5820426 Картинка 2360862 Картинка 7173690 Картинка 11825033 Картинка 8571377 Картинка 1538656 Картинка 3119358

НСА откри модернизирана учебно-спортна и жилищна база

В началото на 2022 година, в която НСА „Васил Левски“ ще чества 80-годишнината от своето основаване, академичното ръководство представи най-новите придобивки от   мащабната инвестиционна програма за реновиране и модернизиране на базата на Академията – студентско общежитие блок 15 в Студентски град и игрище за плажен волейбол на открити спортни съоръжения в кампуса.
За да се запознаят на място с изпълнението на тези проекти, имащи пряка връзка с подобряване условията на живот и учебен процес на студентите в Спортната академия,  гости на събитието бяха акад. Николай Денков - министър на образованието и науката, Радостин Василев - министър на младежта и спорта, Иван Ченчев - председател на парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, Петко Горанов - кмет на район „Студентски“, Даниел Парушев - председател на НПСС, Надя Данкинова - изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ, представители на Обединена българска банка, бившите ректори проф. Пенчо Гешев и проф. Лъчезар Димитров, много студенти, преподаватели, служители, фирми-изпълнители и др.
Ректорът, проф. Николай Изов запозна присъстващите с реализирането на проекта,  постигането на предвидените мерки за енергийна ефективност, както и с извършените съпътстващи строително-монтажни работи и обзавеждане. Модернизацията на студентското общежитие стана възможна, след одобрения за финансиране от Фонд за устойчиви градове проект „Обновяване на студентско общежитие на НСА „Васил Левски“ Блок 15 в Студентски град, гр. София“ с прогнозен бюджет 3 677 600 лв., като  реализираната от НСА финансова стойност е 2 950 000 лева.
„ С постигнатите 60 % енергийни спестявания, с подобряването на условията на живот на студентите ни, настанени в общежитието, ние реализирахме основните цели на проекта, като в същото време се подобри и облика на градската среда в Студентски град. Използвам случая да благодаря на всички наши партньори в този проект, на Управляващия орган, на МРРБ, на министерство на образованието и науката, на Столична община, на район Студентски и не на последно място на нашите студенти за тяхното търпение, разбиране и подкрепа“ – заяви проф. Изов и допълни, че се надява във времената на криза да се изпълни в предварително обявения срок и ремонта на блок 61 на НСА.
В кампуса на Академията гостите имаха възможността да се запознаят и със завършеното преди дни цялостно обновяване  на игрището за плажен волейбол, където ги очакваха студентите и преподавателите от специалност „Волейбол“ към катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“.
Игрището по плажен волейбол е част от комплекс „Открити спортни съоръжения"  и се ползва за учебна, тренировъчна и състезателна дейност. Има три игрални полета – за провеждане на учебен процес, които при нужда могат да се трансформират в две тренировъчни полета, както и в едно игрално поле - за провеждане на официални състезания. Общата стойност на ремонта,  включително проектиране и строителен надзор възлиза на 229 000,00 лева – собствени средства за капиталови разходи на НСА „Васил Левски“.
 Изградена е нова армирана бетонова настилка по алеите покрай игрището с цел да бъде  улеснен достъпа на студенти, преподаватели и зрители, поставени са нови мобилни трибуни за зрители, за запазване на пясъка в игрището е изграден нов бетонов борд около него, поставена е нова предпазна ограда от стоманени стълбове и плетена метална мрежа с полиестерно покритие. За удължаване на времетраенето за активно ползване на игрището е монтирана нова осветителна инсталация - осем броя стълбове за осветление разположени по контура на игрището, които са оборудвани с енергоспестяващи LED осветители. Инсталацията е проектирана, така че всяко игрално поле да може да се осветява самостоятелно, което води до допълнителна икономия на електроенергия. Извършена е цялостна подмяна на старото пясъчно покритие на спортния терен с 500 тона нов кварцов пясък, марка F със среден размер на зърната 0,4 мм, от най-високо качество, отговарящ на изискванията за такъв тип спортни съоръжения.      
 
??????? ??? Facebook Twitter Share